Tegemoetkomingen onderwijs en sport

Dienst uitvoering Onderwijs (DUO)

Voor studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en inburgeringsprogramma’s kunt u contact opnemen met DUO

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u terecht voor een vergoeding voor culturele activiteiten  en voor sporten bij een sportvereniging voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele studietoeslag en op de pagina Studiefinanciering handicap (Rijksoverheid)