Inclusie-LHBTI

Het Actieplan LHBTI gemeente De Bilt 2019 -2021 is in afstemming met (LHBTI)-inwoners van gemeente De Bilt tot stand gekomen. De gemeente gaat met een vijftal speerpunten aan de slag.

Onder het speerpunt ‘Voorbeeldfunctie’ gaat De Bilt door met het hijsen van de regenboogvlag op bijzondere dagen. Er komt een aandachtsfunctionaris voor LHBTI. Ook wordt de kennis en sensitiviteit bij medewerkers over LHBTI vergroot.
Bij het speerpunt ‘Ontmoeting’ wil de gemeente een stimulerende rol gaan spelen. Er is speciale aandacht voor jongeren, ouderen en de sport bij het speerpunt ‘Acceptatie’. Daarnaast staan er ook specifieke acties in het plan op het gebied van ‘Veiligheid’ en ‘Zichtbaarheid’, zoals meer aandacht voor 'Roze in Blauw' van de politie, deskundigheidsbevordering bij welzijn- en jongerenwerkers en meer aandacht voor LHBTI op de gemeentelijke website.

Actieplan LHBTI gemeente De Bilt 2019-2021 (pdf, 425 KB)