Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor schoolgaande kinderen wanneer de dichtsbijzijnde toegankelijke school van de gewenste richting meer dan 6 kilometer van het woonadres ligt.

Inloggen met DigiD Aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen organisatie

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als organisatie.

Soorten vervoer

  • Fietsvergoeding
  • Autovergoeding
  • OV-vergoeding
  • Taxivervoer

Voor de toekenning van een vervoersvoorziening kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van de leerling.

Wanneer een leerling niet met begeleiding in het openbaar vervoer kan reizen vanwege een handicap of beperking, komt hij/zij in aanmerking voor taxivervoer.

In alle andere gevallen wordt een vergoeding berekend op basis van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Contact

Wilt u informatie over deze regeling, neem dan contact op via 030 228 94 11 of leerlingenvervoer@debilt.nl

Verordening

De verordening Leerlingenvervoer 2022 De Bilt kunt u nalezen op overheid.nl