Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Onderwijssoort

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor:

  • Leerlingen die een reguliere basisschool op basis van een religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • Leerlingen die naar het Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaan en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege een handicap
  • Leerlingen die naar het voortgezet (VO / VSO) gaan en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege een handicap

Voorwaarden

  • De afstand van woning naar een school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs bedraagt meer dan zes kilometer.
  • De afstand van woning naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bedraagt meer dan zes kilometer
  • De afstand van woning naar een school voor voortgezet onderwijs bedraagt meer dan zes kilometer

Deze voorwaarden vervallen wanneer er sprake is van een handicap.

Meer informatie

Wilt u informatie over deze regeling, neem dan contact op via 030 228 94 11 of leerlingenvervoer@debilt.nl.

Tip: bekijk vooraf of u in het kader van de Wet Studiefinanciering recht heeft op kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een OV-jaarkaart.