Leerlingenvervoer

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Is het vervoer een probleem omdat uw kind naar speciaal onderwijs gaat en/of de school niet vlakbij huis ligt? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding leerlingenvervoer. 

Voor de toekenning van een vervoersvoorziening kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van de leerling. Wanneer een leerling niet met begeleiding in het openbaar vervoer kan reizen vanwege een handicap of beperking, komt hij/zij in aanmerking voor taxivervoer. In alle andere gevallen wordt een vergoeding berekend op basis van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Soorten vergoedingen

  • Fietsvergoeding
  • Eigen vervoer (kilometervergoeding)
  • Vergoeding van de OV-kosten, eventueel met begeleider)
  • Aangepast vervoer (taxi- of busvervoer)
Inloggen met DigiD Aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen organisatie

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als organisatie.

Belangrijk om te weten

  • U kunt vergoeding leerlingenvervoer aanvragen voor schoolgaande kinderen wanneer de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer van het verblijfadres ligt.
  • Als ouder of verzorger blijft u zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Dat geldt ook als u leerlingenvervoer hebt aangevraagd en wacht op een beslissing van de gemeente. Nog geen bericht ontvangen? U moet zelf zorgen voor het vervoer van uw kind naar school en weer naar huis.
  • Dien vóór 1 juni uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar in. Binnen 8 weken nadat wij alle gevraagde gegevens en documenten hebben ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. 
  • Verandert er iets in de situatie van uw kind of de gegevens. Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen vóór de wijziging, door via een e-mail aan leerlingenvervoer@debilt.nl. Vermeld de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging. 

Contact

Wilt u informatie over deze regeling, neem dan contact op via 030 228 94 11 of leerlingenvervoer@debilt.nl

Verordening

De verordening Leerlingenvervoer 2022 De Bilt kunt u nalezen op overheid.nl