Ondersteuning voortijdige schoolverlaters

De leerplichtambtenaren van de gemeente zien erop toe dat leerlingen niet spijbelen en hun school afmaken. Zo kunnen zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen voor de arbeidsmarkt. De gemeente ondersteunt voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar bij het halen van een startkwalificatie.

Leerplicht en startkwalificatie

Jongeren moeten volgens de Leerplichtwet tot hun 16e naar school. Daarna begint de kwalificatieplicht. Die duurt tot de leerling 18 jaar is, of totdat hij of zij een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2. De leerplichtambtenaren van de gemeente zien erop toe dat jongeren en hun ouders zich aan de leerplicht en de kwalificatieplicht houden. Zij bemiddelen en adviseren als een schoolloopbaan in gevaar dreigt te komen.

Voortijdig schoolverlaten

De leerplichtambtenaren helpen jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door samen een passende opleiding of een leerwerkplek te vinden. Jongeren kunnen gebruik maken van beroepskeuzeadviseurs of krijgen begeleiding naar werk. Vaak is één gesprek al genoeg om te bepalen wat op dat moment het beste is of waar de jongere het meeste aan heeft.