Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en sociaal domein.

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid.

Wilt u als organisatie op grond van de 'Algemene subsidieverordening De Bilt 2019' een jaarlijkse subsidie ontvangen? Dan kunt u tot 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders.

Voor de jaarlijkse subsidieaanvragen 2020 is (als uitzondering) de deadline voor het indienen 1 juni 2019.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een financiĆ«le bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter. Meer informatie over het aanvragen van een incidentele subsidie kunt u vinden in de Voorwaarden incidentele subsidies 2018 (pdf, 306 KB)  of u kunt contact opnemen met de gemeente 030 - 228 94 11 of via

Aanvragen met eHerkenning Aanvragen

Let op

Wilt u als organisatie met een persoonlijke DigiD van een van uw (bestuurs)leden subsidie aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via of  030 - 228 94 11. Daar zijn namelijk een aantal voorwaarden aan verbonden omdat dit juridisch gezien niet rechtmatig is.

Meer informatie