Subsidie vergoeding coronatoegangsbewijs (CTB)

Heeft u het coronatoegangsbewijs (CTB) van uw klanten of gasten gecontroleerd tussen 1 januari en 25 februari 2022? In dat geval kunt u subsidie aanvragen voor een vergoeding in kosten die u hiervoor heeft gemaakt. De subsidie is beschikbaar voor commerciële organisaties en vrijwilligersorganisaties, zoals culturele instellingen en sportverenigingen.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die u heeft gemaakt om het coronatoegangsbewijs te controleren.

Hierbij geldt:

 • Commerciële organisaties krijgen een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.
 • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Voor de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2022 is voor deze subsidie een totaalbedrag van € 145.000,- beschikbaar. In het geval het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de gevraagde subsidie naar rato verlaagd.

Voorwaarden

De subsidie wordt eenmalig verstrekt.

Uw commerciële - of vrijwilligersorganisatie komt in aanmerking voor subsidie als de organisatie:

 • gevestigd is in de gemeente De Bilt;
 • verplicht was het coronatoegangsbewijs te controleren in de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2022 en dit ook echt gedaan heeft;
 • de subsidie aanvraagt vóór 31 juli 2022.

De volgende kosten komen in aanmerking:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, van 1 januari tot en met 25 februari;
 2. in geval van een vrijwilligersorganisatie: de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;
 3. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten in verband met de loonkosten;
 4. in geval van externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 5. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument mogelijk maken;
 6. de over punt 4 en 5 verschuldigde BTW, als en voor zover deze bij de aanvrager niet voor aftrek op aangifte in aanmerking komt. Dit dient in de aanvraag te worden toegelicht.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022. Dat zijn ook de reguliere loonkosten;
 • kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie controle coronatoegangsbewijs (CBT) online aanvragen via het Subsidieloket tot en met 31 juli 2022. 

Dit heeft u nodig om de subsidie aan te vragen:

 • DigiD of E-herkenning niveau 2
 • bankrekeningnummer onderneming/aanvrager (IBAN)
 • een volledig ingevulde rekentool voor ondernemers of vrijwilligersorganisaties. De rekentool kunt u downloaden en is een Exceldocument wat u moet invullen en toevoegen bij uw aanvraag
 • Bij een opgave van ‘Compensatie kosten externe inhuur’ een factuur van de personeelskosten toevoegen bij uw aanvraag
 • Bij de opgave van materiële kosten, een factuur van de aanschafkosten toevoegen bij uw aanvraag.

Rekentool

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van deze formulieren, neem dan contact op via e-mailadres ctbc@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 94 11

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Aanvragen ingediend na 31 juli 2022 worden niet meer in behandeling genomen.

U ontvangt uiterlijk binnen acht weken na de sluitingstermijn van de aanvraagperiode (31 juli 2022) het besluit op uw aanvraag.

Heeft u een vraag over de subsidie controle coronatoegangsbewijs (CTB), stuur dan een e-mail naar ctbc@debilt.nl