Subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn

Eind juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Crisis- en herstelplan corona. Een belangrijk onderdeel ter uitvoering van dit plan vormen een drietal subsidieregelingen voor coronaondersteuning van het maatschappelijk veld, werving van nieuwe leden en ondersteuning van culturele ondernemers. In totaal is € 285.000,- aan subsidies beschikbaar.

Met deze regelingen beogen we organisaties sterker uit de crisis te laten komen en de lokale veerkracht te versterken.

Wat u moet weten

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De sluitingstermijn voor aanvragen is 1 februari 2022.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gilbert De Boeck via e-mailadres subsidies@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 94 11

Meer informatie