Boom kappen

Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u in sommige gevallen geen kapvergunning nodig.

Op de bomenkaart kunt u zien of de boom die u wilt kappen voorkomt op de waardevolle bomenlijst of staat in een groen kaartgebied.

Bekijk de bomenkaart

Wat u moet weten

  • Als de boom op de bomenkaart staat dan heeft u altijd een omgevingsvergunning kap nodig
  • Bij uw vergunningsaanvraag hoort altijd een deskundigenrapport (bijv. van een hovenier) en foto's van de betreffende boom
  • Staat de boom in een groen kaartgebied dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning kap nodig. In de toelichting van het groene kaartgebied kunt u zien welke uitzonderingen er zijn 
  • Voor een boom buiten de bebouwde kom moet u altijd een vergunning aanvragen

Op Omgevingsloket online kunt u de vergunningencheck doen, ook kunt u hier uw vergunningsaanvraag indienen.

Flora en fauna

De Flora- en faunawet verbiedt het kappen bomen waarin beschermde flora en fauna aanwezig zijn. In het broedseizoen, globaal tussen 15 maart en 15 juli, mogen geen kapwerkzaamheden worden verricht als dat broedende vogels verstoort. 

Inzien kapdossier

Wilt u een kapdossier inzien? Hiervoor kunt u een afspraak maken.
Let op: bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig.

Meer informatie