Boom kappen

Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u meestal een kapvergunning nodig.

Dit geldt in ieder geval voor bomen die een stamomtrek vanaf 80 centimeter hebben.

Is het kappen van een boom vergunningplichtig?

  • U start met het opmeten van de omtrek van de boom. Dit doet u op 1,30 meter vanaf het maaiveld. 
  • Is de omtrek van de stam 80cm of groter (25,46 diameter of groter) dan is uw boom kapvergunningplichtig. U kunt via omgevingsloket online een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit kappen.
  • Bij uw vergunningaanvraag hoort een plattegrond van uw perceel met daarop aangegeven om welke boom het gaat, foto's van de betreffende boom en uw motivering voor het kappen van de boom. Is de boom ziek en is dit niet te zien op de foto’s, dan is een rapport van een deskundige nodig.

Via het Omgevingsloket online kunt u uw vergunningsaanvraag indienen.

Bomen in agrarisch gebied

Voor kappen van bomen in agrarisch gebied geldt vaak een aparte vergunningplicht op grond van een bestemmingsplan. De regels van het zogeheten aanlegvergunningstelsel zijn dan van toepassing. U kunt de regels daarvan terugvinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wet natuurbescherming

De wet Natuurbescherming verbiedt het kappen bomen waarin beschermde flora en fauna aanwezig zijn. In het broedseizoen, globaal tussen 15 maart en 15 juli, mogen geen kapwerkzaamheden worden verricht als dat broedende vogels verstoort. 

Inzien kapdossier

Wilt u een kapdossier inzien? Hiervoor kunt u een afspraak maken.
Let op: bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig.