Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u in contact wilt komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Of als u wilt inspreken of op een nadere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis.

Taken

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Vergaderingen van de gemeenteraad voorbereiden
  • Politieke avonden en werkbezoeken organiseren

Samenstelling

  • Mevrouw drs. T.B.W.M. (Thecla) van der Torre, griffier
  • Mevrouw J. (Joyce) Groothuijzen, (interim) plaatsvervangend griffier / raadsadviseur
  • De heer S. (Sjors) Heerdink, (interim) plaatsvervangend raadsgriffier / raadsadviseur
  • Mevrouw G. (Gerdi) Stroeks, griffiemedewerker.

De raadsgriffie is telefonisch en per mail bereikbaar:

(030) 228 91 64 /