Wet Openbaarheid Overheid (Woo)

De Wet Open Overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een informatieverzoek in bij de gemeente. Zo nodig kan dit op grond van de Woo.

Inloggen met DigiD Verzoek indienen

Nodig

  • Uw DigiD