Drank- en horecavergunning paracommerciële instellingen

Paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Aanvragen (pdf, 202 KB)  Bijlage aanvraag (pdf, 168 KB) 

Wat u moet weten

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Voorwaarden

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

  • 21 jaar of ouder bent
  • Van onbesproken gedrag bent (bijv. als u niet bent veroordeeld)
  • Beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

Daarnaast moet het pand aan de nodige inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het 'Besluit inrichtingseisen drank-en horecawet' (Overheid.nl).

U moet een aanvraag van een drank en horecavergunning minimaal acht weken van tevoren indienen. De aanvraag en de bijlage stuurt u naar:

Gemeente De Bilt

Postbus 300

3720 AH Bilthoven

Kosten

Een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing kost € 475,-.