Ondergrondse containers

In de gemeente zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval en PMD

Ondergrondse containers hebben een aantal voordelen:

  • U kunt uw afval makkelijker scheiden
  • De ondergrondse containers geven een netter straatbeeld
  • Ze trekken minder ongedierte aan
  • Ze zijn beter toegankelijk door een lagere inwerpopening
  • Klachten en meldingen zijn beter af te handelen door toegangscontrole met de milieupas

Storingen doorgeven

Op de ondergrondse containers is aangegeven hoe u een storing kunt doorgeven of illegaal geplaatst afval kunt melden.

De storing wordt zo snel mogelijk verholpen en / of het bijgeplaatste afval wordt verwijderd.

Gaat de verzamelcontainer niet open? Geen nood: met uw milieupas heeft u toegang tot alle containers in de gemeente.

Een paar dingen zijn belangrijk bij het bepalen van de precieze plaats: de bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, de afstand tot woningen, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van verlichting en bomen, de verkeersveiligheid en het sparen van parkeerplaatsen.

Als u geen kliko’s aan huis hebt, kunt u alle verzamelcontainers in de gemeente gebruiken met behulp van uw milieupas.

Dat is afhankelijk van het gebruik. De ervaring leert dat één keer per week legen meestal voldoende is. We zorgen ervoor dat de ondergrondse containers nooit vol zitten.

Bij een ondergrondse container zit de opening laag en deze laat zich eenvoudig openen, ook vanuit een rolstoel of scootmobiel. U hoeft geen zware deksels meer boven uw macht op te tillen.

We letten er ook op dat de ondergrondse containers voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het kan wel zijn dat de afstand tot de dichtstbijzijnde ondergrondse container wat groter is dan tot de oude bovengrondse containers.