Groenrenovatieplan

Voor het behouden en versterken van het openbaar groen heeft de gemeente De Bilt op 10 maart 2020 het Groenrenovatieplan (pdf, 9 MB) vastgesteld. Hierin staat een planmatige aanpak beschreven voor het renoveren van achterstallige groenvakken tot 2030.

De komende tien jaar geven we prioriteit aan het renoveren van achterstallige groenvakken in de focusgebieden Planetenbaan en omgeving en De Leijen, waar de renovatiebehoefte het grootst is. Deze groenvakken kunt u vaak ook adopteren.

Indien u een groenvak adopteert waar de renovatiebehoefte groot is, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente. Dit is een speciale regeling, die alleen van toepassing is bij groenvakken die in aanmerking komen voor groenrenovatie. In het Groenrenovatieplan is hierover het volgende opgenomen:

Praktisch gezien zullen bewonersinitiatieven eerst zelf moeten kijken voor financiering door bijvoorbeeld fondsenwerving. Voor werkzaamheden zoals het rooien van heesters en grondverbetering, indien hiervoor een aannemer wordt ingezet, kan de gemeente een financiƫle bijdrage leveren. Om als bewonersinitiatief in aanmerking te komen voor een bijdrage voor dergelijke activiteiten, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Het initiatief moet breed gedragen zijn; meerdere bewoners moeten het initiatief steunen
  • Het initiatief moet gaan om verbetering van achterstallige groenvakken
  • Het bewonersinitiatief moet het groenvak vervolgens adopteren
  • Het bewonersinitiatief moet een bijdrage leveren, hetzij in arbeid of fondsenwerving

Wil je meer weten over deze gemeentelijke bijdrage? Neem dan contact op met Ton van den Brink, domeinbeheerder groen, via 030 - 228 94 11 of t.vandenbrink@debilt.nl.