Groenstructuurplan

In september 2014 heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan 2014 – 2024 vastgesteld.

Het groenstructuurplan beschrijft en visualiseert de belangrijkste groenstructuren in de bebouwde kom van de gemeente De Bilt en de structuren die doorlopen in het omliggende landschap.