Restgroen kopen

Heeft u belangstelling om een stukje openbaar groen te kopen? De gemeente biedt restgroen te koop aan.

Wat u moet weten

  • U kunt de aangekochte groenstrook alleen gebruiken als (sier) tuin. Hierbij is het gebruik van de grond conform het geldende bestemmingsplan toegestaan en is de geldende bouwregelgeving van toepassing
  • Als er meerdere aangrenzende eigenaren zijn aan de grond dan gaat de gemeente de grond alleen verkopen als alle aangrenzende eigenaren overgaan tot aankoop van de grond. Als één of meerdere aangrenzende eigenaren afhaken dan gaat de gemeente de grond niet verkopen. Belangrijk is dat er kadastraal logische grenzen blijven bestaan.
  • Procedure uitgifte onroerende zaken (didam arrest). De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.
  • Als koper betaalt u de aankoopkosten
  • De akte passeert bij een notaris naar keuze van de gemeente.

Kosten

De kosten bedragen € 200,- per m2. Deze verkoopprijs is exclusief kosten koper. Naast de aankoopkosten, moet u ook nog rekening houden met de overdrachts-, notaris- en kadasterkosten.

Voornemens tot verkoop van restgroen worden hier gepubliceerd. 

Informatie

Wilt u meer weten over het kopen van een stukje restgroen? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Grondzaken van team Grondzaken en Vastgoed,  030 - 228 94 11 of mail naar restgroen@debilt.nl