Hond uitlaten

Om zo min mogelijk overlast door honden te hebben, houden hondenbezitters zich aan een aantal regels. In een losloopgebied mag uw hond loslopen en hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen.

Hondentoiletten

Hondentoiletten zijn afgebakende terreinen waar uw hond zijn behoefte mag doen. De gemeente zorgt voor de reiniging van de toiletten, het onderhoud van de omheining en het maaien van het gras.

Hondenhaltes

Op diverse plekken binnen de gemeente zijn zogenoemde hondenhaltes geplaatst. Een hondenhalte is een afvalbak waarin u hondenuitwerpselen weg kunt gooien. Bovenop de afvalbak zit een houder met zakjes om de uitwerpselen mee op te rapen. De afvalbakken worden elke week geleegd.

Regels honden uitlaten

Heeft u een hond? Dan vraagt de gemeente dat u zich aan de volgende regels houdt:

  • Honden zijn altijd aangelijnd in openbare gebieden. Alleen in de losloopgebieden mogen honden los lopen (zie Losloopgebieden)
  • Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden en op begraafplaatsen
  • Honden mogen hun behoefte niet doen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden en de hondentoiletten
  • Hondenbezitters ruimen de uitwerpselen van hun hond in de openbare ruimte op
  • Honden hebben een halsband om of hebben een ander identificatiekenmerk

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond los loopt of als u de uitwerpselen niet opruimt, dan kunt u een boete krijgen.

Meer informatie