Aanvraag rioolhuisaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel en dus ook voor verstoppingen, stank, verzakkingen van de weg als gevolg van bijvoorbeeld een kapotte rioleringsbuis. U als bewoner bent verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel.

Bij huurwoningen komt het voor dat de verhuurder de problemen oplost. Informeer hier naar bij uw verhuurder. Om onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u de volgende procedure bij rioolverstoppingen te hanteren.

De gemeente brengt de rioolhuisaansluiting aan tussen het perceel en het gemeentelijk stelsel. U kunt de aanvraag voor een rioolhuisaansluiting alleen online aanvragen bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen ondernemer

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
  • Situatieschets

Kosten

Wat kost een rioolhuisaansluiting?
Aanvraag Kosten
Vergunning rioolhuisaansluiting € 99,10
Kosten uitvoering (via offerte aannemer) Variabel (via Mijn De Bilt)

Afhandeling

Na uw aanvraag ontvangt u via Mijn De Bilt een ontvangstbevestiging. Zodra de offerte beschikbaar is, ontvangt u hiervan een mail en kunt u de offerte terugvinden in Mijn De Bilt.

Informatie

Wilt u inhoudelijke informatie, dan kunt u contact opnemen met Hendrikse Wegenbouw, telefoon  035 - 601 62 02