Afvalwater bedrijven lozen in riool

Wilt u als ondernemer afvalwater lozen in het riool? Dan heeft u een vergunning nodig.

Nodig

  • Vergunning van het waterschap
  • De milieuvergunning (als u die heeft)