Verstopt riool

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel en dus ook voor verstoppingen, stank, verzakkingen van de weg als gevolg van bijvoorbeeld een kapotte rioleringsbuis. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor het deel van de riolering tussen het hoofdrioolstelsel en de voorste erfgrens waar de eigen riolering begint. Ook dit deel is eigendom van de gemeente, U bent als bewoner alleen verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel. U mag alleen een aannemer inschakelen voor het verhelpen van een technisch probleem aan uw eigen riolering.

Bij huurwoningen komt het voor dat de verhuurder de problemen oplost. Informeer hier naar bij uw verhuurder. Om onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u de volgende procedure bij rioolverstoppingen te hanteren.

Waar zit de verstopping?

Om te bepalen of de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering of op uw eigen terrein zit is het van belang dat de riolering ter hoogte van de erfgrens wordt geopend. Dit kan meestal via het aanwezige ontstoppingsstuk. Dit is een putje en deze zit bij vrijwel iedere woning in de gemeente op particuliere grond, nabij de openbare weg.

Het opgraven van het ontstoppingsputje kunt u zelf doen of u schakelt hiervoor een bedrijf in. U kunt contact opnemen met de gemeente indien u niet weet waar het ontstoppingsstuk zich bevindt. Vaak beschikt de gemeente over tekeningen waar dit ontstoppingsputje op staat.

Indien er geen ontstoppingsputje aanwezig is moet de leiding nabij de perceelgrens opgegraven worden. De kosten die u maakt voor het laten opgraven van het ontstoppingsstuk zijn voor uw eigen rekening ook als later blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit!

Ontstoppingsstuk leeg of vol?

Als het ontstoppingsputje of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. Als eigenaar van uw woning bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een ontstoppingsbedrijf. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Huurt u de woning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Als het ontstoppingsstuk vol water staat, waarschuwt u dan direct de gemeente via 030 - 228 94 11 (tijdens kantooruren) of 06 55 87 67 75 (buiten kantooruren). De verstopping zit dan namelijk in het gemeentelijk riool. De gemeente zal, na controle, de verstopping snel en kosteloos verhelpen. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente zal de aannemer van de gemeente de verstopping verhelpen. De gemeente heeft afspraken met deze aannemer en accepteert geen andere aannemers die aan het gemeentelijke riool werken.

Wat kunt u doen bij verstoppingen?

  • U gaat na waar het ontstoppingsstuk zich bevindt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het opgraven van het ontstoppingsstuk komen altijd voor eigen rekening.
  • Als blijkt dat ontstoppingsstuk vol water staat, dan betekent dit dat de verstopping zich in het gemeentelijk riool bevindt. U dient direct de gemeente te waarschuwen. De gemeente zal de verstopping snel en kosteloos verhelpen. U mag in dit geval niet zelf  een ontstoppingsbedrijf inschakelen. 
  • Indien u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf (niet zijnde de aannemer van de gemeente) benadert om de ontstopping te verhelpen, dan komen de kosten hiervan volledig voor eigen rekening.