Reactie college

In ons nieuwe coalitieakkoord kijken we naar de toekomst en hebben daarin de wens te investeren in woningbouw, klimaat en kansengelijkheid.

  • We bouwen sociale en middeldure huurwoningen, appartementen voor ouderen en goedkope (sociale) koopwoningen.
  • We willen inzetten op een pragmatische aanpak om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden met plannen voor zon- en windenergie en een actieve rol om energiebesparing in bestaande woningen te realiseren.
  • Ons doel is om armoede te voorkomen en te bestrijden door een goede ondersteuning en een makkelijk toegankelijk loket voor de persoonlijke hulpvraag. Door extra te investeren in onderwijs, schoolgebouwen en sociale (jeugd)werkers vergroten we de kansen van onze jeugd.

We reserveren een deel van onze overschotten om voorbereid te zijn op de blijvende tekorten op de jeugdzorg en de verwachte kortingen op het gemeentefonds vanuit de Rijksoverheid. Op deze manier houden we de gemeentefinanciƫn gezond. Kortom, samen aan de slag voor een eerlijke groene toekomst!