Besluitenlijsten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt.