Besluitenlijsten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt.

2021

 

Archief

Oudere besluitenlijsten vindt u in het digitale website archief.