Denk en doe mee

Zijn er ontwikkelingen in de gemeente waar u zich zorgen over maakt? Wilt u de gemeenteraad op de hoogte brengen van uw mening?

Er zijn verschillende manieren om de raad te informeren of om een onderwerp op de agenda te laten plaatsen.

Spreekrecht

U kunt inspreken bij een commissievergadering over een onderwerp, dat op de agenda staat. De commissieleden kunnen u vragen stellen en nemen uw verhaal mee in hun afweging. Als u een onderwerp onder de aandacht wilt brengen wat niet op de agenda staat, kunt u gebruik maken van het informeel contact.

Het informeel contact vindt plaats voor de commissievergadering van 19.30 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis Jagtlust. Als u wilt inspreken tijdens een commissievergadering of het informeel contact, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Mailen aan de raad

Als u vindt dat de gemeenteraad aandacht aan een bepaald onderwerp moet besteden of als u de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of een bezoek, kunt u de raad mailen via gemeenteraad@debilt.nl of fractievoorzitters@debilt.nl.

Officiƫle behandeling van uw brief

Wilt u dat de raad uw brief officieel behandelt? Stuur deze dan naar raadsgriffie@debilt.nl t.a.v. de gemeenteraad. Uw brief komt dan op de lijst van ingekomen stukken te staan met een behandeladvies aan de raad. De raad besluit in zijn eerstvolgende raadsvergadering over dit advies.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een agenderingsverzoek namens een groep inwoners. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad, de burgemeester, via de Raadsgriffie en ondersteund door minimaal 49 handtekeningen. Voor indiening van het verzoek wordt gebruikgemaakt van een modelformulier.

De raad toetst of het onderwerp van het burgerinitiatief valt onder de bevoegdheden van de raad en het college en bepaalt wanneer het initiatief inhoudelijk in de commissie- en raadsvergadering wordt behandeld.

In de commissievergadering krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om het voorstel mondeling toe te lichten. De voorwaarden en regels staan in de Verordening op het Burgerinitiatief De Bilt 2023.

(e)Petitie

Een petitie is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente. Petities bestaan al heel lang, maar in plaats van langs de deuren te gaan voor handtekeningen, kunt u gebruik maken van een digitale petitie. De gemeente De Bilt heeft hiervoor een loket: het petitieloket van de gemeenteraad De Bilt. Het loket zorgt voor een goed proces en indiening.