Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

De rekenkamer onderzoekt:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente De Bilt haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente De Bilt het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente De Bilt zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Onafhankelijk

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De onderzoeken bestaan uit bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraad kan deze adviezen overnemen.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter:

  • Mevrouw A.N. (Anouk) van Aarsen, voorzitter
  • Mevrouw R. (Lies) van Aelst, lid 
  • De heer J. (Jerien) den Blanken, lid
  • Mevrouw G.M.H. (Gerdi) Stroeks, ambtelijk secretaris

Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer, die bestaat uit raadsleden. Voor de klankbordgroep zijn twee kwartiermakers benoemd:

  • Mevrouw C. (Connie) Brouwer, kwartiermaker klankbordgroep
  • De heer F. (Floris) den Boer, kwartiermaker klankbordgroep

Uw invloed

Ook u kunt als inwoner van de gemeente De Bilt meedenken over onderzoeksonderwerpen. U kunt contact opnemen met de secretaris via e-mail: rekenkamer@debilt.nl om een onderwerp voor te leggen.