Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

De rekenkamercommissie onderzoekt:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente De Bilt haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente De Bilt het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente De Bilt zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De onderzoeken bestaan uit bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraad kan deze adviezen overnemen.

Samenstelling

In de rekenkamercommissie zitten twee raadsleden en drie externe leden. Eén van de externe leden is voorzitter van de commissie. De rekenkamercommissie is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw A.N. (Anouk) van Aarsen, voorzitter
  • Mevrouw N.M. (Naomi) Meys, extern lid
  • Mevrouw R. (Lies) van Aelst, extern lid
  • Mevrouw C. (Connie) Brouwer, raadslid
  • De heer F. (Floris) den Boer, raadslid
  • Mevrouw G.M.H. (Gerdi) Stroeks, secretaris

Uw invloed

Ook u kunt als inwoner van de gemeente De Bilt meedenken over onderzoeksonderwerpen. U kunt contact opnemen met de secretaris via e-mail: raadsgriffie@debilt.nl om een onderwerp voor te leggen.