Wat doet de gemeenteraad?

'Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad' zegt artikel 125 van de Grondwet. De gemeenteraad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

  • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  • Kaderstellende rol: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, fietspaden en wegen en sociale zaken. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert in principe op de tweede en laatste donderdag van de maand. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn live te volgen via de website van de raad.

Raad en Commissies

De raad heeft twee commissies: Burger & Bestuur en Openbare Ruimte. Elke commissie houdt zich bezig met meerdere beleidsterreinen. De commissie bespreekt de voorstellen van het college, voordat ze in de raad aan de orde komen. In de raadsvergadering worden de besluiten genomen. 

Gast van de raad

De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. Als gast van de raad ontvangt u echter een speciaal programma. U wordt voorafgaand aan de vergadering welkom geheten door een raadslid van een door u gekozen fractie. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten en na te praten.

Wilt u ook een keer gast zijn?

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail raadsgriffie@debilt.nl