Als gemeente staan wij voor complexe maatschappelijke opgaven. Wij zien dat de wereld snel verandert. Als organisatie veranderen wij voortdurend mee. 

Om antwoord te kunnen geven op maatschappelijke ontwikkelingen, moeten we wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op actuele behoeften in de samenleving en de politiek. Het vraagt ook dat we integraal samenwerken en dat we in elke situatie met elkaar tot nieuwe inventieve oplossingen komen. Daarbij is het belangrijk dat wij alle aanwezige kennis en talenten van onze medewerkers zo volledig mogelijk benutten. En dat kan alleen in een organisatie waarin medewerkers zich kunnen ontplooien. 

Een organisatie waarin eenieder de ruimte voelt om initiatief te nemen en ideeën in te brengen. Een organisatie waarin we ons tijdens het dagelijkse werk ontwikkelen en van elkaar leren. Waarin wij kennis delen en het iedere dag een klein beetje beter doen dan gisteren. Een organisatie waarin betrokkenheid bij het werk én betrokkenheid bij elkaar worden gewaardeerd. 

Organisatiemodel

Gemeente De Bilt heeft een ‘plat’ organisatiemodel, met een klein MT en zelforganiserende teams, die de handelingsruimte, het mandaat en het vertrouwen hebben om snel te kunnen schakelen. De kleine teams handelen opgavegericht en altijd op basis van een duidelijke opdracht. Zij voeren deze opdracht integraal uit, vanuit verschillende disciplines, in verbinding met elkaar en onze maatschappelijke partners.