Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als niet-Nederlander

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel de nationaliteit van één van de andere lidstaten van de Europese Unie? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat. U moet wel kiezen: twee keer stemmen mag niet.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente.

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland stemmen? Dan moet u het registratieformulier invullen. U kunt het het registratieformulierdownloaden op de website van de Rijksoverheid. U vindt daar ook de vertalingen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans. 

Stuur het formulier samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente. Dit kan per e-mail naar: verkiezingen@debilt.nl of per post naar: Gemeente De Bilt, Antwoordnummer 43, 3720 VB Bilthoven. U kunt het formulier ook tijdens onze openingstijden afgeven bij de receptie in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Het registratieformulier kunt u tot en met 23 april inleveren. Binnen zeven dagen na ontvangst van uw formulier besluit de gemeente of u mag stemmen. U ontvangt uw stempas dan enkele weken voor de verkiezing. 

Voorwaarden registratie

  • U heeft de nationaliteit van een land binnen de EU
  • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024
  • U woont in gemeente De Bilt
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, hoeft u dat niet nog een keer te doen

Heeft u (ook) de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woont u in gemeente De Bilt? Dan hoeft u geen formulier in te vullen. U bent dan automatisch geregistreerd als kiezer. 

Registratie aanpassen

Heeft u vragen over uw registratie? Of heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europees Parlementsverkiezing, maar u wilt bij de verkiezing in juni 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt? Stuur een e-mail naar verkiezingen@debilt.nl.