Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U krijgt uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt deze uiterlijk zaterdag 11 mei 2024.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas  (pdf, 40 KB) aanvragen.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via dit formulier (pdf, 35 KB)  of aan de balie van de gemeente.

Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas in uw oude gemeente aan. Meer informatie: Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs uit Nederland

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land, of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht. Dit kan via een formulier (pdf, 90 KB) of aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij de gemeente.

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.