Dwangsom

Overschrijdt de overheid de wettelijke of redelijke beslistermijn, bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag, omgevingsvergunning of bezwaarschrift? Dan kunt u een dwangsomverzoek indienen.

Inloggen met DigiD Verzoek indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Verzoek indienen

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

In de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ is bepaald dat u in bepaalde gevallen recht heeft op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen.

Als de beslistermijn is verstreken, kunt u de overheidsinstantie formeel in gebreke stellen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overtreden. U kunt dan ook in beroep gaan bij de rechter.