Verordeningen en beleidsregels

De geldende regels worden gepubliceerd op de landelijke website overheid.nl. Met de zoekmodule kunt u zoeken in regelgeving in onze gemeente. Of kijk in onderstaande lijst voor de meest gezochte verordeningen en beleidsregels.

Zoeken op overheid.nl

Meest gezochte verordeningen of beleidsregels

Een verordening zoals de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.