Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een informatieverzoek in bij de gemeente. Zo nodig kan dit op grond van de Wob.

Verzoek indienen

Nodig

  • Uw DigiD

Meer informatie