Zienswijze

Een zienswijze is een mening over bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Meestal is dit een periode van 6 weken. De exacte periode staat in de bewuste publicatie. Alle tijdig ingediende zienswijzen worden meegenomen bij het besluit. De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Nodig

Een zienswijze moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
  • Motivatie
  • Uw handtekening
  •