Nalatenschapsonderzoek

Als notaris kunt u online een verzoek om inlichtingen voor een nalatenschapsonderzoek indienen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen

Procedure

Binnen 5 werkdagen ontvangt u bericht over de uitkomst van het nalatenschapsonderzoek. Alleen notarissen kunnen inlichtingen opvragen voor een nalatenschapsonderzoek.

Nodig

 • Uw eHerkenning

Kosten

Een nalatenschapsonderzoek kost € 46,00 per half uur. 

U betaalt per verzoek om inlichtingen per overledene, ongeacht de uitkomst. De gemeente maakt namelijk altijd kosten om uit te zoeken of de gevraagde informatie beschikbaar is.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen om inlichtingen voor een nalatenschapsonderzoek.

Vermeld de volgende gegevens in uw verzoek:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Uw brief moet voorzien zijn van een bedrijfslogo en een handtekening
 • De reden van uw verzoek
 • De gegevens van wie de nalatenschap wordt onderzocht:
  - achternaam en voornaam of voornamen voluit
  - geslacht
  - geboortedatum en plaats
  - overlijdensdatum en plaats van overlijden
  - burgerservicenummer overledene (indien bekend)
  - contactpersoon die de gemeente eventueel kan raadplegen

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente De Bilt
Team Gemeentewinkel (Burgerzaken)
Postbus 300
3720 AH Bilthoven