Registeren levenloos geboren kind

Sinds 3 februari 2019 kan een levenloos geboren kind worden bijgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Alsnog registreren

Dit geldt ook voor kinderen die langer geleden levenloos geboren zijn. Ook als uw kind kort na de geboorte is overleden en er geen aangifte is gedaan. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Is uw kind geboren in gemeente De Bilt? Neem op met team Gemeentewinkel via 030 - 228 94 11. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Voornamen toevoegen

Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Dit kan alsnog. Neem contact op team Gemeentewinkel via 030 - 228 94 11 om na te gaan wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.