3e Maand van de Leefomgeving: informatiebijeenkomsten 23 en 28 maart

Gemeente De Bilt wil in de toekomst nog steeds een plek zijn waar u goed kunt wonen, werken en ontspannen. In de Omgevingsvisie De Bilt 2040 staat beschreven hoe onze kernen en het buitengebied zich de komende 20 jaar verder gaan ontwikkelen.

Stap voor stap werken wij samen met inwoners, organisaties, provincie, waterschappen en buurgemeenten toe naar een gedragen toekomstvisie voor onze gemeente.
Tijdens de 1e Maand van de Leefomgeving vroegen wij inwoners welke kansen, knelpunten en wensen zij zien voor de toekomst van onze gemeente. U heeft ons via vragenlijsten en bijeenkomsten heel veel informatie gegeven over wat u belangrijk vindt. Ook hebben we van sommige kernen een uitgewerkte visie mogen ontvangen. Bekijk alle inbreng en het participatieverslag (DoemeeDeBilt.nl).

Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving gingen wij met u en met de gemeenteraad in gesprek over vier mogelijke Vergezichten (toekomstbeelden). Daaruit is een voorkeursrichting naar voren gekomen die is verwerkt in de Kern van de Visie. Deze Kern van de Visie is in november 2022 vastgesteld door het college.

Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving gingen wij met u en met de gemeenteraad in gesprek over vier mogelijke Vergezichten (toekomstbeelden). Daaruit is een voorkeursrichting naar voren gekomen die is verwerkt in de Kern van de Visie. Deze Kern van de Visie is in november 2022 vastgesteld door het college

Voorontwerp-Omgevingsvisie

De Kern van de Visie is verder uitgewerkt in een Voorontwerp-Omgevingsvisie. Daarin vertellen we in kaarten en teksten wat het gewenste toekomstbeeld is. Deze versie lijkt al  veel op de definitieve omgevingsvisie. Drie kernwaarden staan in dit toekomstbeeld centraal:

  • We kunnen allemaal meedoen
  • We wonen hier fijn
  • We kunnen hier prettig werken en winkelen                                                                                          

In het Voorontwerp-Omgevingsvisie is een koers beschreven per kern en voor vier onderscheidende landschappen in onze gemeente. 
Het Voorontwerp-Omgevingsvisie vindt u op www.doemeedebilt.nl. De belangrijkste informatie is voor u samengevat in Hoofdstuk 5. 

3e Maand van de Leefomgeving: informatiebijeenkomsten

Tijdens een derde participatieronde presenteren wij het Voorontwerp-Omgevingsvisie aan inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad. U krijgt dan te zien hoe de inbreng uit vorige participatierondes is verwerkt tot een samenhangende visie op de toekomst van onze leefomgeving. Ook de milieueffecten van het Voorontwerp-Omgevingsvisie zijn onderzocht en worden dan toegelicht.

Informatiebijeenkomsten 23 maart & 28 maart

Wij nodigen u van harte uit voor twee bijeenkomsten in de kernen:

Informatieavond voor inwoners van De Bilt en Bilthoven

Wanneer: 23 maart, van 19.30 uur (inloop) – 21.30 uur
Waar: het HF Witte Centrum in De Bilt, Henri Dunantplein 4 in De Bilt

Informatieavond voor inwoners van overige kernen

Wanneer: 28 maart van 19.30 uur (inloop) – 21.30 uur
Waar: Dorpshuis van Westbroek, Prinses Christinastraat 2 in Westbroek

Aanmelden

Aanmelden voor deelname kan via dit aanmeldformulier.

Na de 3e Maand van de Leefomgeving

Blijkt uit de presentaties dat er toch nog iets belangrijks opnieuw besproken moet worden? Dan geven wij dat aan bij het college van burgemeester & wethouders. Daarna stelt het college het document vast en wordt de Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegd. U kunt dan uitsluitend nog een formele ‘zienswijze’ indienen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve versie.

Meer weten?

Alle stappen om te komen tot een Omgevingsvisie De Bilt 2040 hebben wij voor u op een rij gezet in een tijdlijn op www.doemeedebilt.nl. Documenten zoals participatieverslagen en tussenversies van de omgevingsvisie, vindt u terug bij de documenten.