Aanpak Tolakkerweg Hollandsche Rading: groener en klimaatbestendiger

Gemeente De Bilt en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) slaan de handen ineen om Hollandsche Rading groener en klimaatbestendiger te maken. In 2024 gaat de gemeente aan de slag met de hofjes aan de Tolakkerweg. Bij hevige regenbuien ontstaat daar vaak wateroverlast. 

Door het weghalen van verharding en de aanleg van een wadi en meer beplanting, wordt het gebied verbeterd. Dankzij de financiële steun van het waterschap vanuit de impulsregeling ‘Water in de Leefomgeving’ wordt dit project nu werkelijkheid.  

Waarom verharding weghalen?

Het weghalen van stenen verharding en de aanleg van een wadi zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem kan trekken. Hierdoor hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit zorgt voor minder kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. Bovendien zorgen meer groen en minder stenen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen en wordt het grondwater aangevuld.

Wethouder Krischan Hagedoorn benadrukt het belang van deze klimaatprojecten: ’Onze gemeente wil stap voor stap meer klimaatbestendig worden. Het groener inrichten van de Tolakkerweg is een van deze maatregelen. Wij zijn dan ook verheugd dat het waterschap ons financieel blijft steunen en actief bijdraagt aan deze ambities.'

Overeenkomst

Op 6 november hebben de wethouder en hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap een overeenkomst getekend. De Groot: “Door als overheden samen te werken bereiken we veel meer. De projecten van de gemeente De Bilt kunnen ook als voorbeeld dienen voor bewoners om zelf aan de slag te gaan met hun tuin en omgeving. Alle initiatieven zijn zo een stap in de goede richting van duurzaam waterbeheer en een klimaatbestendige toekomst.”