Advies van inwoners door de raad overgenomen

Een mooi resultaat van het uitgebreide participatietraject Samen Werken aan Wonen’. En een stap vooruit voor de woningbouwopgave in gemeente De Bilt. Inwoners uit de hele gemeente werkten samen aan dit advies voor de raad en blijven ook in de toekomst betrokken. De adviezen per kern worden in de omgevingsvisie verder uitgewerkt. 

Complimenten voor inwoners

Het was tijdens het project al duidelijk dat inwoners nauw betrokken willen zijn. Met 50 ingekomen adviezen en 1400 reacties bleek dat er grote belangstelling is voor het onderwerp en de deelname aan het participatietraject. Door het redactieteam van inwoners werden alle adviezen en reacties gebundeld tot een advies aan de gemeenteraad. Verschillende raadsleden waren tijdens de vergadering erg complimenteus richting inwoners, over hun inzet van energie, tijd en kennis om samen te komen tot het advies. Het advies werd dan ook unaniem overgenomen. Over het participatietraject werd door raadsleden gevraagd dit te evalueren met de betrokkenen, om dit in de toekomst mogelijk vaker in te zetten. 

Verder bouwen met de bouwsteen ‘De Bilt: Wonen in een groene omgeving’ 

Nu de gemeenteraad zich heeft uitgesproken, kan de volgende stap worden voorbereid: de verdere uitwerking van het advies per kern. Dit gebeurt opnieuw samen met inwoners, via dorpen dialogen in het traject voor de omgevingsvisie. Ook gaat een nadere verkenning plaatsvinden naar aangedragen mogelijke ontwikkellocaties. Inwoners van De Bilt zijn nadrukkelijk uitgenodigd om hun kennis en kunde in te blijven inzetten om tot een gedragen invulling te komen van de woningbouwopgave, in nauwe samenhang met andere ruimtelijke thema’s uit de omgevingsvisie.