Burgemeester Potters voor herbenoeming aanbevolen

De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft donderdag 15 december 2022 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Potters. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, Hans Oosters. 

De eerste ambtstermijn van burgemeester Potters loopt op 4 april 2023 af. Een burgemeester wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.  

Proces herbenoeming

De aanbeveling moet volgens de herbenoemingsprocedure tijdig voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Zodra het Koninklijk Besluit over herbenoeming van de heer Potters is genomen, zal een be√ędiging plaatsvinden.

Aanbeveling voorbereid door vertrouwenscommissie

De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door de vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters. De commissie is voorgezeten door de heer De Groot