College ziet geen plek voor 1000 tot 2000 woningen in het stationsgebied

Recent verscheen het rapport ‘Utrecht Nabij, Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040, met een doorkijk naar 2050’, een visie op de groei en bereikbaarheid van de Utrechtse regio. Dit rapport is afkomstig van het programma U Ned, een samenwerkingsverband van Provincie Utrecht, enkele ministeries en vervoersbedrijven en 10 gemeenten in de provincie Utrecht (waaronder De Bilt). Dit rapport suggereert onder meer ruimte voor 1000 tot 2000 woningen bij station Bilthoven en een P&R in de buurt van Maartensdijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt herkent zich niet in de genoemde aantallen woningen noch in de intekening van de P&R.

De in het rapport genoemde woningaantallen zijn gebaseerd op een groot gebied van een straal van tien minuten fietsen rondom het station. Deze aantallen zijn vanzelfsprekend veel te hoog voor de directe stationsomgeving. Ondanks dat het onderzoek bestaat uit studiecijfers en niet om concrete plannen, vindt het college het van belang om duidelijk uit te spreken dat deze getallen geen enkele invloed hebben op het lopende participatieproces woningbouw en de komende participatie rondom het stationsgebied.

Onder het motto ‘Samen werken aan wonen’ doorloopt de gemeente De Bilt momenteel samen met inwoners en stakeholders een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces om de woningbouwopgave in de gemeente in te vullen. Hierin brengen deelnemers met elkaar en transparant de mogelijkheden en wensen in kaart. Er wordt daarbij gewerkt vanuit de uitgangspunten die de gemeenteraad daarvoor geformuleerd heeft en zonder claims vooraf.