Commissaris van de Koning bezoekt gemeente De Bilt

Op vrijdag 19 januari bracht de Commissaris van de Koning, de heer Oosters, een werkbezoek aan gemeente De Bilt. Na de ontvangst door burgemeester Potters is hij met het college in gesprek gegaan over diverse onderwerpen. In de middag is een werkbezoek gebracht aan Kuros Bioscience in Bilthoven. Daarna volgden er in de Mauritshoeve in Bilthoven rondetafelgesprekken met als centrale thema ‘Leefbaarheid in de groene kernen’.

In het gesprek met de collegeleden is aandacht gevraagd voor diverse thema’s als de Spoorzone, opvang van statushouders, energietransitie en mobiliteit.

Kijkje in de keuken bij Kuros Bioscience

Het gezelschap bracht een bezoek aan Kuros Bioscience, één van de mooie bedrijven die op het Berg en Boschterrein gevestigd is. Kuros Bioscience is een innovatief bedrijf die zich bezighoudt met stimuleren van botgroei bij rugoperaties door middel van bottransplantaat. Er werd een mooi kijkje in de keuken gegeven.

Begrip voor zorgen over toekomst door jonge agrariërs

De Commissaris van de Koning, de burgemeester en wethouders gingen in de Mauritshoeve in gesprek met inwoners over verkeersveiligheid, sociale cohesie en de toekomst van agrariërs. Commissaris van de Koning Oosters: “Goed om niet alleen te horen hoe mooi en fijn het is om in gemeente De Bilt te wonen, maar juist ook over zorgen die er zijn. De gesprekken met de jonge agrariërs maakten veel indruk op mij. Ik begrijp hun grote zorgen over een onzekere toekomst en het gevoel dat de overheid weinig ruimte geeft voor ondernemerschap. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven. Dat helpt de agrariërs ook om grip op hun toekomst te houden. Die bereidheid tot gesprek is er gelukkig.”

“Blij met goede en vruchtbare relatie tussen gemeente en provincie”

Burgemeester Potters: “We kijken tevreden terug op het bezoek van de commissaris van de Koning aan onze gemeente. De relatie en samenwerking met de provincie Utrecht is goed, vruchtbaar en waardevol. De commissaris heeft kennis kunnen maken met één van onze mooie life science bedrijven waar onze gemeente ook bekend om staat. Interessant waren de rondetafelgesprekken met onze inwoners waaruit blijkt hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven, ook als het om lastige onderwerpen gaat.”

Het bezoek is afgesloten met een informeel samenzijn van alle aanwezigen waarbij ook een aantal raads- en Statenleden aansloten.