De Algemene Inwoners enquête 2023

Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen onder inwoners naar de waardering van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt. Ook de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening komt in het onderzoek aan bod. 

Via steekproef zullen de diverse enquêtes naar onze inwoners verzonden worden. De enquête is geheel anoniem en uw privacy is gewaarborgd. Deze maand (vanaf 6 november a.s.) worden de uitnodigingen voor deelname aan de Algemene Inwoners enquête 2023 per post verspreid.  

We horen graag uw mening!

De Algemene Inwoners enquête geeft inzicht in hoe bewoners aankijken tegen het leven in onze gemeente. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een blijvend leefbare en veilige woonomgeving te realiseren, samen met bewoners en organisaties.