De Bilt op weg naar keuzes voor de Omgevingsvisie 2040

Hoe gaat de gemeente de leefomgeving de komende twintig jaar verder ontwikkelen? Wat is belangrijk om te behouden en wat gaan we versterken? De omgevingsvisie moet daar straks een antwoord op geven: een aansprekend perspectief op onze gemeente in 2040. Het gaat daarbij om belangrijke opgaven op het gebied van o.a. wonen, economie, mobiliteit, natuur, landschap, gezondheid en duurzaamheid. In de Dialoognotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040 is nu een aantal verschillende ontwikkelingen beschreven, waarover de gemeente graag in gesprek gaat met inwoners, ondernemers en organisaties. 

Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving, dit voorjaar, organiseert gemeente De Bilt verschillende Toekomstdebatten. We gaan dan in gesprek over vier mogelijke ‘vergezichten’. Die vergezichten variëren in de mate waarin we de dorpse eigenheid behouden en meegroeien met de regio. Maar ook waar we willen bouwen en hoe we de toekomst van het buitengebied zien. Inwoners, ondernemers en organisaties worden van harte uitgenodigd om tijdens de Toekomstdebatten mee te denken en te discussiëren. 

Effecten vergezichten getoetst

De vier vergezichten zijn getoetst op verschillende effecten op de leefomgeving, bijvoorbeeld voor natuur, landschap en gezondheid. Dat is gebeurd met een milieueffectrapportage (planMER deel A). 
Het planMER is een hulpmiddel om tot goed afgewogen keuzes te komen. Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving vertellen we deelnemers meer over de vergezichten en de effecten die zij hebben op de leefomgeving. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen daarna hun voorkeuren aangeven voor de verschillende vergezichten en onderdelen daarvan. 

Hoe verder?

Na gesprekken over de vier vergezichten met inwoners, organisaties en de raads- en commissieleden, bundelt het college de belangrijkste keuzes in een volgend document, ‘de Kern van de Visie’. Dit document wordt besproken met de gemeenteraad, want uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de te maken keuzes. De Kern van de Visie wordt vervolgens uitgewerkt in een Voorontwerp Omgevingsvisie De Bilt 2040. Inwoners krijgen dit rapport gepresenteerd tijdens een 3e Maand van de Leefomgeving, waarna het formeel ter inzage gaat in de zomer 2023. Eind 2023 is de vaststelling gepland door de gemeenteraad.

Meer informatie

De 'Dialoognotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040' is op 1 februari vastgesteld door het college van B&W en in te zien op www.doemeedebilt.nl. Op deze website vindt u ook de ‘planMER deel A’ en achterliggende stukken, inclusief ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en detailniveau van de planMER en de Nota van Beantwoording. Ook informatie over de Toekomstdebatten en de andere geplande activiteiten tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving zijn binnenkort te vinden op www.doemeedebilt.nl. Wilt u meer weten, heeft u vragen? Stuur een mail naar omgevingsvisie@debilt.nl of bel de gemeente via 030 228 9411.