De Bilt zet koers uit voor 2040

Het college van B & W heeft op 28 september de Koersnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040 vastgesteld. Hoe wil de gemeente de leefomgeving de komende twintig jaar verder ontwikkelen? Wat is waard om te behouden, wat moet anders of beter?

Met de vaststelling van de Koersnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040 geeft de gemeente nu een eerste richting aan een aantal gewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Daar kijkt de gemeente in ieder geval naar binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden voor herstructurering en inbreiding, waar dat passend is.

Lees verder op Doe mee De Bilt