Denk mee over de Omgevingsvisie De Bilt 2040

Wat is belangrijk voor de toekomst van de leefomgeving? Daarover kan iedereen - inwoners, ondernemers en organisaties - tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving zijn mening geven. Van 7 april tot half mei zijn er volop mogelijkheden om mee te denken: door het invullen van de online enquête of tijdens de Toekomstdialoog. De resultaten gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Op woensdagavond 11 mei, vanaf 19.00 uur, vindt in het H.F. Witte Centrum in De Bilt, de Toekomstdialoog plaats. Tijdens de bijeenkomst gaan wij aan verschillende thematafels in gesprek over de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Leidend hierbij zijn vier verschillende ‘vergezichten’. Die vergezichten variëren onder andere in waar moet worden gebouwd, waar vooral niet en hoe het buitengebied er uit komt te zien. Opgeven voor deelname kan via het aanmeldformulier voor de Toekomstdialoog.

Online vragenlijst over vier vergezichten

Van 7 april tot en met 1 mei 2022 is er ook gelegenheid om een online vragenlijst in te vullen op Doemeedebilt.nl. Ook het inwonerpanel met 1.000 leden krijgt de vragenlijst toegezonden. Iedereen kan op deze manier zijn mening geven over de toekomst van onze leefomgeving. Op verschillende plekken in de dorpen zijn in de weekenden van april medewerkers van de gemeente aanwezig om de vier vergezichten te presenteren. Het precieze schema vindt u binnenkort eveneens op Doemeedebilt.nl

Van vergezicht naar Omgevingsvisie

Tijdens de 2e maand van de leefomgeving worden de vier verschillende vergezichten besproken, die zijn uitgewerkt in de Dialoognotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040. De belangrijkste keuzes bundelt het college in een document, ‘de Kern van de Visie’. Dit document wordt besproken met de gemeenteraad. Daarna wordt de Kern van de Visie uitgewerkt in een Voorontwerp. Inwoners krijgen dit rapport gepresenteerd tijdens een 3e Maand van de Leefomgeving, waarna het formeel ter inzage gaat rond de zomer 2023. Eind 2023 is de vaststelling van de Omgevingsvisie gepland door de gemeenteraad. De Omgevingsvisie moet straks een aansprekend perspectief bieden op de leefomgeving in 2040. Het gaat daarbij om belangrijke ruimtelijke opgaven, zoals wonen, economie, mobiliteit, natuur, landschap, gezondheid en duurzaamheid.

Meer informatie

U leest alles over de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisie op Doemeedebilt.nl. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar omgevingsvisie@debilt.nl of bel naar 030 228 9411.