Ecologisch maaien

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen 1 of 2x per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.

Vorig jaar zijn we begonnen met het ecologisch beheer bij enkele gazons. Dat waren met name locaties waar ook eikenbomen staan in verband met  de bestrijding van de eikenprocessierups. Op sommige plekken beheren we de bermen nu al jaren ecologisch, zoals bijvoorbeeld op de Biltse Rading (binnen en buiten de bebouwde kom). We zien hier al een reactie in de natuur op dit ecologisch beheer: opvallend is bijvoorbeeld de aanwezigheid van de rupsen van de Jacobsvlinder op het Jacobskruid.

Uitbreiding locaties

Dit jaar gaat de gemeente De Bilt de locaties waar we ecologisch maaien uitbreiden. Indien het maaibeheer van grote gazons wordt aangepast, worden omwonenden hierover apart geïnformeerd of betrokken. Bij het aanpassen van het maaibeheer hebben we onder andere rekening gehouden met de functie van het gazon (als het  ook gebruikt wordt als speelveld, maaien we wel vaker).

Natuurlijke manier

Door het gazon ecologisch te beheren, komen meer grassen en kruiden tot bloei en vergroten wij de biodiversiteit en de landschappelijke belevingswaarde. Het vergroten van de biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Dit is belangrijk want hiermee bestrijden we ziektes op een natuurlijke manier. 

Methode

Op de geselecteerde locaties maaien wij één of twee keer per jaar en voeren het maaisel af. Standaard houden wij langs de randen van het huidige gazon een smalle strook kort. Deze strook blijven wij frequent maaien om ervoor te zorgen dat het groenvak er verzorgd uit blijft zien. Bovendien zorgt de variatie aan hoogte van de gras- en kruidenvegetatie, dat voor de verschillende soorten flora en fauna een geschikte leefomgeving ontstaat.

Bestrijding eikenprocessierups

Door het vergroten van de biodiversiteit trekken wij ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Hierdoor kan de plaagdruk van de eikenprocessierups afnemen. Daarmee dient het aanpassen van het maaibeheer als bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups.