Een lintje verdien je!

Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand waarvan u vindt dat die het echt verdient, kan vanaf 27 april 2022 tot en met 1 juni 2022.

U staat er misschien niet altijd bij stil, maar met een Koninklijke onderscheiding bewijst u iemand pas echt een dienst. Een waardevolle dienst. Want een Koninklijke onderscheiding geeft ondubbelzinnig uitdrukking aan de waarde die we hechten aan iemands bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties voor de samenleving. En dat is eigenlijk precies wat we met een dierbaar persoon voorhebben.

Kent u iemand?

Kent u iemand die voor een onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen?

Vanwege de lange voorbereidingstijd maken wij u er dan alvast op attent dat de termijn voor het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding voor de ‘lintjesregen’ in 2023 sluit op 1 juni 2022.

Voor het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding gaat u naar de volgende site: www.lintjes.nl. Hier vindt u de formulieren die nodig zijn voor het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding en waar u ook de aanvraag kunt indienen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of twijfelt u of iemand in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met mw. A.M. (Annemiek) Bovée, kabinet burgemeester, telefoonnummer 06-2814 9758 of e-mail naar a.bovee@debilt.nl.

Op de website van www.debilt.nl/onderscheidingen vindt u meer informatie over de verschillende vormen van een eerbetoon in onze gemeente.