Eigen bijdrage Wmo gaat omhoog

Heeft u een hulpmiddel of voorziening vanuit de Wmo? Betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK? Dan gaat die bijdrage in 2024 omhoog. De verhoging van de eigen bijdrage per 1 januari 2024 is een besluit van de minister. De nieuwe eigen bijdrage wordt € 20,60 euro per maand en ziet u terug op uw CAK-factuur van de maand februari.

Het kan zijn dat u een beschikking van de gemeente heeft waar het oude bedrag van € 19,00 in staat. Wij sturen niet automatisch een nieuwe.

Wilt u wel een nieuwe beschikking? Neem dan contact op met de gemeente via: 030 - 228 94 11 (08.30-12.30 uur) of via midofficezorg@debilt.nl. Ook als u vragen heeft over deze tariefswijziging kunt u contact met ons opnemen.