Evaluatie verkeersremmende maatregelen van de Van der Helstlaan

Tijdens de laatste bewonersavond op 6 december 2022 hebben de aanwezigen ingestemd met een proef om verkeersremmende maatregelen te nemen bij de Gezichtslaan en de Paulus Potterlaan om de snelheid te minderen in de straat. Daarom zijn er in het eerste kwartaal van 2023 reflecterende palen geplaatst. Er was met de buurtbewoners afgesproken om dit 3 maanden na plaatsing te evalueren.

De bewoners kregen de keuze om de palen te laten staan, gedeeltelijk of helemaal weg te halen. In totaal zijn er 21 reacties binnengekomen en behandeld. Van de 21 reacties zijn 13 reacties voor het laten staan van de paaltjes en 8 reacties voor het weghalen van de paaltjes. Met deze meerderheid van de stemmen blijven de paaltjes en zullen deze worden voorzien van een duidelijke witte belijning. 

Een aantal bewoners is niet blij te zijn met de rood/witte kleur. Er wordt gekeken of deze vervangen kunnen worden door een zwart/witte variant.