Gemeente blijft zich inzetten voor aardgasvrij Brandenburg

Het aardgasvrij maken van wijken is belangrijk om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Net als 70 andere gemeenten vroeg gemeente De Bilt subsidie aan voor het aanleggen van een collectief warmtenet in Brandenburg West. Dit jaar is geen subsidie toegekend aan gemeente De Bilt. Dit betekent allerminst dat de plannen van tafel zijn.

De gemeente verkent samen met haar partners, energiecoöperatie BENG!, het hoogheemraadschap HDSR en Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) welke vervolgstappen worden gezet.
Wethouder Brommersma: ‘Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld. We hebben een heel vernieuwend plan ingediend, in goede samenwerking met onze partners. Het aardgasvrij maken van wijken is één van de meest complexe duurzaamheids-opgaven waar we in heel Nederland aan werken en niet alles loopt direct zoals we hopen.’
Bij de subsidiering heeft het Rijk 71 subsidieaanvragen beoordeeld en 19 gemeenten kregen de subsidie toegekend. Het voorstel van de gemeente De Bilt wordt in de terugkoppeling beschreven als technisch innovatief. Positief is ook dat het om een initiatief gaat van een energiecoöperatie. Minder sterk was dat de isolatieaanpak en participatieaanpak nog uitwerking behoeven. Het aangevraagde subsidiebedrag van De Bilt was hoger dan gemiddeld en dit is meegewogen in de selectie.

Nieuwe subsidiemogelijkheden in 2021

In 2021 zijn er weer nieuwe mogelijkheden om subsidie bij het Rijk aan te vragen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken of zij in 2021 opnieuw een subsidieaanvraag bij het Rijk indient. Ook verkennen wij welke financieringsmogelijkheden er nog meer zijn om delen van de proeftuin toch te realiseren.

Aardgasvrije wijk

Brandenburg West lijkt bij uitstek geschikt om als eerste Biltse wijk van het aardgas af te gaan. De wijk ligt dicht bij de rioolwaterzuivering en met de warmte van gezuiverd douche- en afwaswater dat nu De Biltse Grift instroomt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Hiervoor is het nodig om een warmtenet aan te leggen: een gezamenlijk en duurzaam warmtealternatief voor gas. Het aanleggen van een warmtenet van buizen en leidingen in een bestaande wijk is kostbaar. Dit omvangrijke project is vooralsnog niet zonder subsidie uit te voeren, want de kosten zijn niet door bewoners of de gemeente alleen te dragen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie op de pagina Aardgasvrij wonen.