Gemeente presenteert conceptvarianten Spoorzone op gebiedsconferentie

Gemeente De Bilt organiseert een grote gebiedsconferentie waarop twee conceptvarianten voor de Spoorzone Bilthoven worden gepresenteerd. Bezoekers krijgen tijdens de gebiedsconferentie kans op de conceptvarianten te reageren en er hun mening over te geven.  

De conferentie vindt plaats op 7 november 2023 van 19.00 tot 21.45 uur in het Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte: Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanmelden kan via www.doemeedebilt.nl/spoorzone.

Rekening houden met wensen en zorgen

Sinds april denken inwoners, ondernemers, bewonersorganisaties en belangenverenigingen mee over de toekomst van de Spoorzone Bilthoven. Daarbij zijn uiteenlopende instrumenten ingezet, zoals bewonersbijeenkomsten, workshops, enquêtes, digitale panels, ateliersessies en (straat)interviews.
Verantwoordelijk wethouder Anne Marie ’t Hart: "De gemeente wil het verouderde bedrijventerrein in centrum Bilthoven omvormen naar een mooie woon-werkwijk. Het is een unieke kans om de woningen te bouwen die we zo hard nodig hebben. We willen hierbij goed gebruikmaken van de kennis uit het veld. Daarom hebben we een omvangrijk participatieproces opgezet. Er is ontzettend veel opgehaald, ik ben blij met deze energie."

Twee ontwikkelrichtingen

Op basis van de participatie en onderzoeken en binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders zijn nu twee conceptvarianten gemaakt. De wethouder:"‘Dit zijn mogelijke ontwikkelrichtingen. Ze tonen op hoofdlijnen hoe het stationsgebied eruit kan gaan zien, bijvoorbeeld als het gaat om aantallen en soorten woningen, bouwhoogte, verkeer en parkeren, voorzieningen, openbare ruimte en groen. Ik ben heel benieuwd naar wat iedereen hiervan op 7 november gaat vinden."
 

Verkeer en parkeren

Een veelgenoemde zorg van inwoners is verkeer en parkeren. ’t Hart: "Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een verkeersonderzoek dat specifiek op de Spoorzone is gericht. Hierin worden veiligheid, parkeren en doorstroming meegenomen. Resultaten van dat onderzoek zullen te zien zijn op de gebiedsconferentie. Bovendien is de afspraak gemaakt dat de ontwikkeling van de Spoorzone verkeerskundig wel moet passen."

Van varianten naar gebiedsvisie

De conceptvarianten worden na de gebiedsconferentie uitgewerkt tot varianten. Die worden aan de gemeenteraad voorgelegd en in een openbare commissievergadering op 7 december 2023 besproken. Wanneer de raad beslist over de voorkeursvariant moet nog bepaald worden (update 6 november 2023).  Deze wordt vervolgens uitgewerkt tot een conceptgebiedsvisie met stedenbouwkundig plan. Ook dan krijgt iedereen weer de kans om mee te denken. Maart 2024 zal de raad hierover besluiten. Pas dan is de visie definitief.
’t Hart: "Ik hoop dat weer veel inwoners mee komen denken. Ook jongeren en woningzoekenden zijn van harte welkom, deze groep is tot nog toe weinig aanwezig bij de participatiesessies, terwijl het ook hén aangaat."